Εξωσωματική Γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα – Φυσικός Κύκλος

Home | Υπηρεσίες | Εξωσωματική | Εξωσωματική Γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα – Φυσικός Κύκλος

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γυναίκα δεν λαμβάνει φάρμακα για τη διέγερση των ωοθηκών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο δεν χρειάζεται η γυναίκα να κάνει ενέσεις για την ανάπτυξη πολλών ωοθηλακίων για να γίνει λήψη πολλαπλών ωαρίων προς γονιμοποίηση.

Ποιά η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς φάρμακα;

Ο γιατρός παρακολουθεί υπερηχογραφικά και ορμονικά την πρόοδο ανάπτυξης του ενός και μοναδικού ωαρίου που παράγει η γυναίκα, το οποίο συλλέγεται την κατάλληλη στιγμή με τη διαδικασία της ωοληψίας. Το ωάριο γονιμοποιείται στο εργαστήριο με το σπερματοζωάριο και στη συνέχεια το έμβρυο που θα προκύψει μεταφέρεται στη μήτρα.

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που :

  • υπάρχει φτωχή ανταπόκρισητων ωοθηκών και ανάπτυξη ενός ή δύο ωοθυλακίων-ωαρίων, ακόμα και μετά από ισχυρή φαρμακευτική αγωγή
  • η γυναίκα δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί για ιατρικούς λόγους να λάβει τα απαραίτητα φάρμακα διέγερσης της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • η γυναίκα έχει αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στο παρελθόν

Ποιά τα πλεονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο είναι μια απλή διαδικασία, λιγότερο επεμβατική σε σχέση με την συμβατική μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Παράλληλα η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο:

  • Είναι λιγότερο στρεσογόνος για τη γυναίκα και δεν χρειάζεται η γυναίκα να αλλάξει την καθημερινότητά της
  • Μπορεί να επαναληφθεί σε συνεχείς κύκλους
  • Στην εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο τα ωάρια μπορεί να είναι καλύτερης ποιότητας από εκείνα που παράγονται στην κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση με τη λήψη φαρμάκων
  • Το ενδομήτριο είναι πιο δεκτικό καθώς δεν επηρεάζεται από φάρμακα
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος πολύδυμων κυήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποβολή ή πρόωρο τοκετό
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών
  • Έχει χαμηλότερο κόστος από τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση

Ποιά τα μειονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο;

Από τα πιο βασικά μειονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο είναι η περιορισμένη αποτελεσματικότητά της, καθώς μειώνονται οι πιθανότητες κύησης αφού χρησιμοποιείται μόνο ένα ωάριο. Επίσης, χρειάζεται πολύ προσεκτική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν καλής ποιότητας ωάρια.