Πολύ συχνά, κάποιες γυναίκες που είναι διστακτικές στο ενδεχόμενο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, κυρίως εξαιτίας των φαρμάκων που θα πρέπει να λάβουν. Έτσι, είναι πολύ πιο θετικές σε μια πιο φυσική προσέγγιση ως λύση για το πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν.

Η θεραπεία Mini -ΙVF ή micro – IVF είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία γονιμότητας για τις γυναίκες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά με ελάχιστη ακόμα και χωρίς χρήση φαρμάκων.

Tί είναι η θεραπεία Mini IVF;

Η θεραπεία Mini -ΙVF ή micro – IVF είναι μια διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται η ίδια διαδικασία με τη συμβατική θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά με ελάχιστη διέγερση των ωοθηκών. Συνήθως δεν χρειάζεται να γίνουν ενέσεις (ή γίνονται πολύ λιγότερες σε σχέση με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση), ενώ τα φάρμακα λαμβάνονται από το στόμα. Με τον τρόπο αυτό, τονώνονται οι ωοθήκες για να παράγουν τον μέγιστο αριθμό ωαρίων σε έναν κύκλο, συνήθως 3-5. Τα ωάρια αυτά είναι καλής ποιότητας και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας έμβρυα. Αντίθετα, στη συμβατική εξωσωματική συλλέγονται 7-15 ωάρια από τα οποία όμως δεν είναι όλα καλής ποιότητας.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, γυναίκες με φτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών μπορούν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα, όχι με τη χρήση υψηλών δόσεων φαρμάκων, αλλά με μικρές δόσεις συνδυασμού φαρμάκων, όπως χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της mini-IVF.

Σε ποιές περιπτώσεις συνίσταται η Mini-IVF;

H μέθοδος mini – IVF συνίσταται για τις γυναίκες που:

  • Θέλουν να αποφύγουν τα φάρμακα μιας συμβατικής θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Έχουν ηλικία άνω των 42 ετών ή και μικρότερη, παρουσιάζουν διαταραγμένο ορμονικό προφίλ και δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα
  • Έχουν ιστορικό καρκίνου ή πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία καρκίνου
  • Πρέπει να επιλέξουν μια πιο οικονομική λύση εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Έχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών

Ποιά τα πλεονεκτήματα της Mini-IVF;

  • Λιγότερη χρήση φαρμάκων
  • Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση
  • Ανύπαρκτη πιθανότητα υπερδιέγερσης των ωοθηκών
  • Αποφυγή πολύδυμης κυήσεως
  • Αυξημένες πιθανότητες εγκυμοσύνης σε σχέση με τη φυσική σύλληψη ή σε σχέση με ένα φυσικό κύκλο εξωσωματικής, καθώς υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ωαρίων.

Ποιά τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου Mini-IVF;

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα ποσοστά επιτυχίας μπορεί να φτάσουν στο 30-35% ανά εμβρυομεταφορά. To ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε γυναίκες που ξεπερνούν την ηλικία των 40 ετών.