Κατάψυξη Ωαρίων

Home | Υπηρεσίες | Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή | Κατάψυξη Ωαρίων

Όσοι επισκέπτονται οποιαδήποτε μεγάλη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ελλάδας διαπιστώνουν αμέσως ότι ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που καταφεύγουν στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή είναι άνω των 37 ετών. Ένας βασικός λόγος για αυτή την κοινωνική πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν παιδιά σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας επηρεάζεται αρνητικά τόσο ο αριθμός όσο και η ποιότητα των διαθέσιμών ωαρίων, με αποτέλεσμα η λύση της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης να είναι σε πολλές περιπτώσεις μονόδρομος.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της γέννησης ενός υγιέστατου κοριτσιού στην κλινική μας μετά από γονιμοποίηση ωαρίων που είχαν καταψυχθεί πριν δέκα χρόνια δείχνει ότι η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο διατήρησης γονιμότητας για γυναίκες νεαρής ηλικίας. Αν και η μέθοδος αυτή ξεκίνησε πειραματικά για γυναίκες που λόγω καρκίνου ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες να αποκτήσουν παιδιά, η απόφαση των μεγάλων εταιρειών Apple και Facebook to 2014 να προσφέρουν δωρεάν κατάψυξη ωαρίων στις γυναίκες υπαλλήλους τους οδήγησε πολλές νέες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να καταψύξουν τα ωάριά τους λόγω αναβολής του οικογενειακού προγραμματισμού ή έλλειψης κατάλληλου συντρόφου. Έτσι, ακόμη και στην Ελλάδα πολλές νέες γυναίκες κάτω των 35 ετών καταψύχουν τα ωάριά τους ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Μάλιστα, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου το 2022 επιτρέπει πλέον και σε παντρεμένες γυναίκες να καταψύξουν το γενετικό τους υλικό χωρίς συγκατάθεση του συζύγου, ενώ η κατάργηση της δεκαετίας ως μέγιστου χρονικού διαστήματος κατάψυξης γενετικού υλικού και ο ορισμός της ηλικίας των 54 ετών ως ανώτατου ορίου ηλικίας για την εξωσωματική γονιμοποίηση αφαιρεί από τις γυναίκες το άγχος της σύντομης χρησιμοποίησης των κατεψυγμένων ωαρίων.

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια απλή διαδικασία, ανάλογη με μια κλασική προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η προετοιμασία ξεκινά στην αρχή του κύκλου. Η επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής, της mini IVF ή του φυσικού κύκλου εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και την ΑΜΗ ή αντιμυλλέριο ορμόνη, δηλαδή την ορμόνη που μας δείχνει το ωοθηκικό απόθεμα. Με μια σειρά υπερήχων και ορμονικών εξετάσεων παρακολουθείται η ωρίμανση των ωοθυλακίων. Όταν τα ωοθυλάκια αποκτήσουν ικανοποιητικό μέγεθος, περίπου 12 μέρες αργότερα, τα ωάρια αφαιρούνται κολπικά με τη βοήθεια μιας μικρής βελόνας και ελαφριά νάρκωση και καταψύχονται για όσα χρόνια χρειαστεί με τη μέθοδο της υαλοποίησης χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά τους. Η γονιμοποίησή τους γίνεται αργότερα με το σπέρμα του συντρόφου ή με τη χρήση σπέρματος από τράπεζα σπέρματος, ενώ τα έμβρυα που δημιουργούνται τοποθετούνται χωρίς νάρκωση αφού προηγηθεί ανάλογη προετοιμασία της γυναίκας.

Ο αριθμός των απαιτούμενων ωαρίων εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας τη στιγμή της κατάψυξης. Στις γυναίκες κάτω των 35, η κύηση εξασφαλίζεται με μία ωοληψία, ενώ γυναίκες μετά τα 40 χρειάζεται ενδεχομένως να επαναλάβουν τη διαδικασία. Λόγω της εξέλιξης της μεθόδου επιτυγχάνονται ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων πάνω από 90% μετά την απόψυξη, οπότε τα ποσοστά εγκυμοσύνης υπερβαίνουν το 50% στις ηλικίες κάτω των 35. Επιπλέον, όλες οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην προετοιμασία είναι ασφαλείς και δεν αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στο μέλλον.
Το επίπεδο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας είναι πολύ υψηλό, προσελκύοντας γυναίκες από το εξωτερικό που επιλέγουν τις κλινικές της Ελλάδας λόγω της επιστημονικής κατάρτισης ιατρών και εμβρυολόγων, του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, του ευνοϊκού νομικού πλαισίου, του ανταγωνιστικού κόστους και του συνδυασμού της θεραπείας και διακοπών. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης Μονάδας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες, αλλά και από τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ της γυναίκας και του γιατρού που θα τη βοηθήσει να κάνει το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού πραγματικότητα, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.